SHIMANO TEKOTA TYPE A LEVEL WIND 500HGA timeless classic

SHIMANO TEKOTA TYPE A LEVEL WIND  500HGA  timeless classic
Smith Gafas Snowboard - i o -alta Fives Chromapop Diario Espejo red + Bono,